on trck.

Young FENIX, VDAB, Skill Builders, Scum Studios en het CAW zijn een partnerschap aangegaan om de jeugdwerkloosheid in Antwerpen aan te pakken. De arbeidsmarkt blijkt voor een grote groep jongeren ontoegankelijk. Ze vinden de weg niet of slagen er niet in om succesvol aan het werk te gaan.

  • Voor welzijnsvragen kunnen jongeren terecht bij Young FENIX. Als een jongere niet goed in zijn vel zit, zal hij het ook moeilijk hebben om werk te vinden en te houden. Onze coach en de jongere gaan een traject aan en maken samen werk van de jongere zijn mentaal welzijn.
  • Scum Studios voorziet dan weer een zinvolle vrijetijdsbesteding en boeiende audiovisuele projecte. Jongeren kunnen er diverse talenten ontwikkelen maar even goed ontspannen in de studio.
  • Het arbeidsluik neemt Skill Builders en VDAB voor zijn rekening. Zij voorzien trajecten waar jongeren hun ideale job kunnen ontdekken. Ze helpen jongeren om hun loopbaan in eigen handen te nemen.

Het project is mogelijk gemaakt door het European Social Fund (ESF 510).