achtergrondkleur

Open-Hart-Cirkels

Een open-hart-cirkel is een bijeenkomst van mensen die geraakt zijn door een intens psychisch lijden van een naaste jongere of jongvolwassene. Onder begeleiding van het betrokken gezin en facilitators komen mensen samen om vanuit hun hart over hun beleving, emoties en verlangens te spreken en naar elkaar te luisteren. Door in liefde in dialoog te gaan en samen een band te scheppen, groeit de kans om de kracht van kwetsbaarheid te ervaren. De situatie wordt anders bekeken en nieuwe perspectieven kunnen onderzocht worden.

Alle aanwezigen worden uitgenodigd om samen door de angst te gaan, om de angst onder ogen te zien, om te reflecteren over wat het gebeuren waarover men zich zorgen maakt op gezinsniveau betekent…. Vanuit het aanvaarden van de kwetsbaarheid groeien er kansen om mensen, samen, terug in beweging te krijgen en kan de kracht van kwetsbaarheid zichtbaar worden. Door in liefde en verbinding de dialoog aan te gaan, kan er ruimte en gedragenheid ontstaan om samen te onderzoeken of er anders kan gekeken worden naar de situatie, of er nieuwe perspectieven te vinden zijn.

Het project kadert in een samenwerking met verschillende regionale- en bovenlokale welzijnspartners: Re-member, De Touter, Emmaüs, De wissel, Wingerdbloei en Het Oranjehuis.