achtergrondkleur

Straattherapeut

Met het project Straattherapeut zetten we in op jongeren wiens welzijnsnoden onder de radar dreigen te verdwijnen. Jongeren komen vele drempels tegen in hun zoektocht naar de juiste hulp. Ze kennen het aanbod niet of de afstand tot datzelfde aanbod is te groot. Soms is de figuurlijke afstand tussen leefwereld van jongere en hulpverlener dan weer een spelbreker. Met het project Straattherapeut spelen we in op deze drempels, door de eigenheid en leefwereld van jongeren als uitgangspunt te nemen.

Jongeren komen vele drempels tegen in hun zoektocht naar de juiste hulp. Ze kennen het aanbod niet of de afstand tot datzelfde aanbod is te groot. Soms is de figuurlijke afstand tussen leefwereld van jongere en hulpverlener dan weer een spelbreker. Resultaat: jongeren blijven zitten met hun vragen en noden. Met het project Straattherapeut spelen we in op deze drempels, door de eigenheid van jongeren als uitgangspunt te nemen.

We verwachten niet dat jongeren zelf hulp zoeken en vinden, maar we maken hierbij de omgekeerde beweging: onze welzijnscoaches trekken erop uit en zoeken jongeren op in hun natuurlijke habitat. Deze outreachende aanpak werkt drempelverlagend, zodat wij werk kunnen maken van het mentale welzijn van jongeren; jongeren die anders aan hun lot zouden worden achtergelaten.

Het project kadert in een samenwerking met Stad Antwerpen.